AD Delhaize Zedelgem
 
Privacyverklaring

 

Vanzelfsprekend hechten we groot belang aan jouw privacy en je rechten bij de gegevensverwerking. Zowel online als offline. Even opsommen:

 

1. De verantwoordelijke voor de verwerking

 

De verantwoordelijke voor je gegevens is AD Delhaize Zedelgem, Torhoutsesteenweg 136, 8210, Zedelgem. Wij doen beroep op de firma Plan-IT Retail, Wittenberg 14 Herentals om de gegevens voor ons te verwerken.

 

2. Welke gegevens worden verzameld?

 

We registeren de basis persoonsgegevens die je hier zelf aanlevert via de invulformulieren.

 

Voor medewerkers en interim collega's gaat het om je voornaam, achternaam, adres, GSM nummer, telefoonnummer(s), e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, ID kaartnummer, rijksregisternummer en optioneel je bankrekening nummer. Optioneel en vrijblijvend kan je ook jouw foto uploaden. Indien jouw werkgever werkt met het tijdsregistratiesysteem via gezichtsherkenning, dan zal hij voor de werking hiervan een aantal foto’s van jou nemen.

 

Voor kandidaat medewerkers gaat het om je voornaam, achternaam, adres, GSM nummer, telefoonnummer(s), e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, ID kaartnummer, rijksregisternummer, school, studierichting, relevante werkervaring, ken je een collega(s) bij ons, welke afdeling geniet je voorkeur en welke periode(s) wil je werken. Optioneel en vrijblijvend kan je ook jouw foto uploaden.

 

3. Waarom worden de gegevens verzameld?

 

Voor medewerkers is het zo dat je werkgever wettelijk verplicht is om de gegevens te bewaren. Anderzijds zijn deze gegevens nodig opdat we de wekelijkse planningen kunnen maken en nadien je loon kunnen uitkeren. De wettelijke basis voor het verzamelen van deze gegevens is dus een wettelijke verplichting. We willen toch graag dat je deze verklaring doorneemt zodat je goed op de hoogte bent van onze verplichtingen en jouw rechten.

 

Voor kandidaat werknemers verzamelen we je gegevens zodat we ze bij de hand hebben als je komt solliciteren. We verzamelen ook welke periodes je kunt komen werken zodat we jouw beschikbaarheid kunnen afstemmen op de behoefte van de winkel. We vragen je uitdrukkelijke toestemming om je gegevens te mogen verzamelen. Dat is dan ook de wettelijke basis ervoor.

 

 

4. Met wie delen we de gegevens

 

Als je een medewerker bij ons in dienst bent, dan delen we jouw gegevens met het sociaal secretariaat zodat zij je loonberekening kunnen uitvoeren.

 

Ben je een medewerker die via een interim kantoor bij ons tewerk gesteld is, dan delen we je gegevens met het interim kantoor waar jij ingeschreven bent.

 

Verder delen we je gegevens met niemand anders, behoudens wanneer de wet, een regelgeving of een juridische procedure ons ertoe zou verplichten.

 

Onder geen enkele voorwaarde worden je gegevens buiten de Europese Unie doorgegeven.

 

 

 

5. Hoe lang bewaren we de gegevens

 

 • Kandidaat medewerker: Je geregistreerde gegevens worden bewaard tot na de selectie met een maximum van 6 maanden. Er is ook een wervingsreserve waarin we gedurende 2 jaar je gegevens bewaren. Dat doen we enkel als jij daarvoor je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

 • Medewerker in dienst of interim medewerker in dienst: Al je gegevens worden gedurende gans de tewerkstellingsperiode door ons bewaard.

 • Medewerker uit dienst: Na de wettelijk verplichte bewaartermijn van 5 jaar worden je gegevens door ons gewist.

 •  

   

  6. Waar worden de gegevens verzameld en hoe worden ze beveiligd?

   

  Nadat je je hebt geregistreerd via Superplanner worden al je gegevens in eerste instantie bewaard in een databank van de verwerker van de gegevens, zijnde Plan-IT Retail BVBA (Superplanner). Hier worden je persoonlijke gegevens volledig versleuteld bewaard. Dit zorgt ervoor dat jouw gegevens volledig onleesbaar worden voor anderen. Vanzelfsprekend worden hier ook de nodige maatregelen genomen om de versleutelde databanken te beschermen tegen onrechtmatige toegang.

   

  Verder worden je gegevens bewaard door je werkgever. Ook daar worden de nodige maatregelen genomen om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen en de toegang te beperken tot bevoegd personeel.

   

  7. Wat zijn jouw rechten?

   

  Recht op informatie: je hebt het recht om te weten waarom we jouw gegevens opslaan, welke gegevens we bewaren, met wie we ze delen, hoe lang we ze bewaren, wie je kan contacteren, hoe we ze bewaren en hoe we ze beveiligen.

   

  Recht op inzage: je hebt het recht om je gegevens te zien en een kopij op te vragen.

   

  Recht op aanpassing: als je gegevens fout zijn heb je het recht om ze te laten aanpassen.

   

  Recht om vergeten te worden: je hebt het recht om je gegevens te laten wissen als je er om vraagt, voor zover dit niet strijdig is met onze wettelijke verplichtingen.

   

  Recht op beperking van verwerking: je hebt het recht om te bepalen met wie we je gegevens mogen delen, voor zover dit niet strijdig is met een contractuele verplichting.

   

  Recht van bezwaar: als je ooit je toestemming hebt gegeven om je gegevens te verzamelen dan nog heb je op elk moment het recht om je toestemming in te trekken. Dit voor zover dit niet strijdig is met onze wettelijke verplichtingen.

   

  Recht op gegevensoverdraagbaarheid: je hebt het recht om bijvoorbeeld je gegevens te laten doorsturen aan een nieuwe werkgever.

   

  Recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming onderworpen te worden: Dit betekent dat je het recht hebt om je te verzetten tegen systemen die zonder menselijke tussenkomst conclusies over jou trekken.

   

   

  8. Hoe kan je je rechten uitoefenen of een klacht indienen?

   

  Door een eenvoudig verzoek tot de werkgever via hilde@adzedelgem.be te richten of eventueel bij de gegevensverwerker via helpdesk@superplanner.eu

   

  Als u niet tevreden bent met hoe uw klacht werd behandeld, kunt u uw klacht ook melden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.